Bibliotecile Institutelor Filialei

Biblioteca Institutului de
Filologie „A. Philippide”
50000 volume
(cărţi şi periodice)
dr. Cecilia Maticiuc
Biblioteca Institutului de
Istorie „A.D. Xenopol”
52000 volume
(cărţi şi periodice)
Ecaterina Crăciun
Biblioteca Institutului de
Arheologie
24000 volume
(cărţi şi periodice)
Mihaela Cazacu Davidescu
Biblioteca Institutului de Cercetări Economice şi Sociale
„Gh. Zane”
34000 volume
(cărţi şi periodice)
Maria Magdalena Lazăr
Biblioteca Institutului de Chimie
„Petru Poni”
132000 volume
(cărţi şi periodice)
Lucian Leibovici