Ştefan Procopiu

În întreaga sa activitate, Procopiu a ştiut să împletească armonios activitatea de cercetare ştiinţifică cu activitatea didactică. Meritele sale deosebite au fost răsplătite prin acordarea a numeroase titluri şi distincţii naţionale: membru titular al Academiei Române, primul „Profesor emerit” din Iaşi, Doctor Honoris Causa al Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi. De asemenea, a fost cooptat în comisia pentru recomandări la Premiul Nobel.

În afară de aceste recunoaşteri oficiale, Ştefan Procopiu şi-a dobândit o faimă deosebită în lumea ştiinţifică internaţională, prin contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea fizicii.

Doamna profesor Rodica Procopiu, soţia savantului, a onorat biblioteca noastră donând peste 100 de cărţi ce acoperă o mare varietate de domenii, mărturie a preocupărilor multiple ale unei familii de cărturari: filozofie şi logică, istoria artei şi a muzicii, beletristică, istorie literară, arte plastice, studii despre viaţa academică românească.