Alexandru Husar

    Critic şi istoric literar, estetician, poet, filosof al culturii, orator, publicist, Alexandru Husar a fost cadru didactic la Universităţile din Cluj şi Iaşi, predând cursuri de filosofie, istoria artei şi estetică.

    În anul 1985 a primit Premiul Academiei Române, iar ulterior un număr impresionant de distincţii şi premii din partea unor prestigioase fundaţii şi instituţii de cultură din România şi străinătate.

     Profesorul Alexandru Husar a fost strâns legat de Academia Română prin acţiunile organizate în cadrul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu”, al Institutului de Filosofie al Academiei Române şi al Comisiei de Teoria şi Istoria Artei  din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, al cărei preşedinte şi credincios animator a fost.

     Pe lângă o serie de volume semnate de domnia sa pe care le-a donat bibliotecii în timp, în anul 2001 profesorul Husar a donat o primă tranşă de cărţi din biblioteca domniei sale, în anii următori continuând această acţiune. Donaţia cea mai substantial a fost făcută după moartea sa de către doamna Margareta Husar. Colecţiile bibliotecii noastre s-au îmbogăţit astfel cu aproape 400 periodice şi peste 3500 cărţi de înaltă valoare, care aparţin întregului registru umanist al culturii. Printre acestea se regăsesc tratate de istoria artei şi literaturii, studii de literatură, albume de artă, lucrări de filosofie şi istorie, biografii ale unor personalităţi umaniste universale, monografii ale unor oraşe sau zone unice în lume.