Cristofor I. Simionescu

A fost membru titular al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, rector al Institutului Politehnic "Gh. Asachi" din Iași director al Institutului de Chimie Macromoleculară "P. Poni" din Iași, președinte al Filialei Iași a Academiei Române.

Specialist în domeniul chimiei macromoleculare, Cristofor Simionescu a desfăşurat o bogată muncă științifică, efectuând și conducând numeroase cercetări în domenii ale chimiei organice și macromoleculare, chimiei lemnului și stufului, chimiei și tehnologiei celulozei, chimiei polizaharidelor, mecanochimiei polimerilor, plasmochimiei, sintezei și studiului unor precursori ai materiei vii etc

În anul 2006, Biblioteca a primit din partea academicianului Simionescu o donaţie de carte. După moartea sa, arhiva ştiinţifică păstrată la Filiala Iaşi a Academiei Române a fost preluată de către biblioteca noastră.