Gheorghe Ivănescu

     Profesor doctor docent, membru corespondent al Academiei Române, eminent reprezentant al şcolii lingvistice ieşene, Gheorghe Ivănescu se numără printre oamenii cărora li se poate atribui termenul de savant enciclopedist, atât prin varietatea preocupărilor, cât şi prin exigenţa dusă la limite aproape supraomeneşti. Manuscrisele savantului aflate în colecţiile bibliotecii noastre, adnotările de pe marginea cărţilor şi fişele de lectură găsite în cărţile donate de către familie între anii 1988-1993 exemplifică multilateralitatea preocupărilor sale.

     Cele 2389 de cărţi, care poartă semnătura autografă, constituie Fondul Gheorghe Ivănescu, completând în mod fericit seria donaţiilor oamenilor de cultură ieşeni. Prin acest fond punem la dispoziţia publicului, spre consultare, volume rare care oglindesc cel mai bine preocupările cărturarului ieşean, lumea ideilor sale, întinderea curiozităţii şi erudiţiei sale.