Neculai A. Ursu

Este lingvist, filolog, editor și istoric literar român, a cărui bogată activitate științifică se întinde pe durata a peste 60 de ani. A fost cercetător în cadrul Institutului de Filologie Română “A. Philippide” din Iaşi şi director al acestuia între anii 1968-1970. În anul 1962, a primit premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru lucrarea “Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti”, de N.A. Ursu.

Prima donaţie a domniei sale pentru biblioteca noastră a fost făcută în anul 1992 şi cuprinde  160 de fotocopii ale unor manuscrise şi cărţi româneşti vechi aflate în Biblioteca Academiei din Bucureşti. Această donaţie a fost completată în 1996 cu încă 32 de fotocopii. În anul 2009, domnul N.A. Ursu a făcut o a doua donaţie ce include 488 de cărţi şi 270 volume de periodice reprezentând biblioteca personală ştiinţifică.