Olga Necrasov

A fost membru al Academiei Române, al Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie din România, al Comitetului Naţional pentru Programul Biologic Internaţional (patronat de UNESCO), al Comitetului Naţional pentru Programul Internaţional Om-Biosferă din cadrul UNESCO, vicepreşedinte al Comisiei de Antropologie şi Etnologie din România şi secretar al Biroului Filialei Iaşi a Academiei Române. În această ultimă calitate a coordonat activitatea bibliotecii noastre.

A deţinut funcţii şi în cadrul unor societăţi, instituţii şi asociaţii ştiinţifice din USA, Cehoslovacia, Polonia, Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Austria.

Academician Olga Necrasov a contribuit la reorganizarea Laboratorului de Morfologie, unde a organizat colecţii de paleoantropologie şi paleofaună, a înfiinţat Colectivul de Antropologie de la Filiala Iaşi a Academiei Române, a condus Centrul de Cercetări Antropologice din Bucureşti.

Publicaţiile aflate în biroul Olgăi Necrasov de la Institutul de Arheologie au fost donate în mare parte bibliotecii Filialei, restul rămânând la îndemâna cercetătorilor institutului. Această donaţie cuprinde aproape 700 numere de reviste (peste 30 de titluri) şi aproape 800 de cărţi aparţinând domeniului predilect de studiu al domniei sale, antropologia. Acest număr impresionant completează o lipsă de literatură de specialitate cu lucrări fundamentale, tratate, studii şi articole în toate limbile de largă circulaţie şi rămân astfel în slujba cercetării ştiinţifice şi a progresului umanităţii.