Tablouri - Academicieni Ieşeni

Acad. Cristofor I. Simionescu
Acad. Iuliu Niţulescu
Acad. Neculai Macarovici
Acad. Petru Caraman
Acad. Vasile Răşcanu