Bibliotecile Institutelor Filialei

 

Biblioteca Institutului de
Filologie „A. Philippide”
50000 volume
(cărţi şi periodice)
drd. Simona Zaharia
Biblioteca Institutului de
Istorie „A.D. Xenopol”
52000 volume
(cărţi şi periodice)

dr. Piftor Valentin

biblioteca_istorie_xenopol@yahoo.com

Biblioteca Institutului de
Arheologie
24000 volume
(cărţi şi periodice)
Mihaela Cazacu Davidescu
Biblioteca Institutului de Cercetări Economice şi Sociale
„Gh. Zane”
34000 volume
(cărţi şi periodice)
Maria Magdalena Lazăr
Biblioteca Institutului de Chimie
„Petru Poni”
132000 volume
(cărţi şi periodice)
Lucian Leibovici