Colecţii Speciale

Înfiinţate în anul 1977, Colecţiile Speciale cuprind aproape 11.000 de documente: cărţi vechi şi rare, româneşti şi străine, fotografii, manuscrise şi alte documente arhivistice. Constituite la început din donaţii ale Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, ele au sporit treptat, atât prin achiziţii cât şi prin donaţiile făcute de diverse personalităţi şi instituţii de cultură.

Colecţiacărţilor vechi româneştiînsumează peste 10% din totalul titlurilor enumerate în monumentala Bibliografie Românească Veche. Între acestea se remarcă Poezii noo, semnată de Ion Cantacuzino, prima carte de poezie românească tipărită în România şi singurul exemplar care s-a păstrat până în zilele noastre.

Pe lângă cărţi româneşti vechi, Colecţiile Speciale includ multe dintre cărţile inventariate în Bibliografia Românească Modernă. Operele literare ale scriitorilor români, unele dintre ele cu autografe, diferite traduceri din literatura clasicilor antichităţii greceşti şi latine precum şi multe alte rarităţi bibliografice se regăsesc printre volumele pe care le deţinem.

Dintrecărţile străine vechi şi rare, avem diverse ediţii ale lucrărilor antichităţii greceşti şi romane, precum şi o bună parte din cărţile importante ale lumii moderne. Printre cele mai valoroase exemplare se află câteva dintre tipăriturile elzeviriene.

O parte importantă a Colecţiilor Speciale o formează arhivele unora dintre marile personalităţi ieşene. Menţionăm în mod special arhivaAlexandru Philippide,pentru a remarca piesa centrală a acesteia, Dicţionarul tezaur al limbii române, un manuscris inedit compus din peste 12.000 foi.

Nu în ultimul rând,menţionăm fototeca, o colecţie ce conţine fotografii ale personalităţilor vieţii ştiinţifice şi culturale ieşene, într-un număr ce depăşeşte 1000.

Activităţile specifice compartimentului Colecţii Speciale au ca scop îmbogăţirea, evidenţa, prelucrarea biblioteconomică, organizarea, conservarea, clasarea,  gestionarea, comunicarea şi valorificarea fondurilor Colecţiilor Speciale.

 • identificarea unor surse de îmbogăţire a Colecţiilor Speciale;
  • întocmirea documentaţiei necesare intrării documentelor în Colecţii Speciale;
  • întocmirea documentaţiei necesare evaluării documentelor nou intrate;
  • evidenţa individuală a documentelor intrate, prin înscrierea în Registrele Inventar;
  • indexarea publicaţiilor, conform normelor actuale;
  • catalogarea publicaţiilor în sistem informatizat;
  • actualizarea şi completarea bazelor de date;
  • gestionarea depozitului de Colecţii speciale;
  • supravegherea asigurării condiţiilor de conservare şi siguranţă pentru bunurile din Colecţii Speciale;
  • întocmirea documentaţiei necesare clasării în patrimoniul cultural naţional a bunurilor de valoare aflate în Colecţiile Speciale: fişe analitice de evidenţă, cereri de clasare, referate de necesitate pentru expertiza de specialitate;
  • gestionarea documentelor aferente bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional: fişe analitice de evidenţă, certificate de clasare;
  • acordarea de informaţii bibliografice;
  • efectuarea de împrumuturi;
  • întocmirea dărilor de seamă şi a rapoartelor informative cu privire la Colecţiile Speciale.