Colecţii Speciale

Înființate în anul 1977, Colecțiile Speciale cuprind aproape 11.800 de documente: cărţi vechi și rare, românești și străine, fotografii, manuscrise și alte documente arhivistice. Constituite la început din donații ale Bibliotecii Academiei Române din București, ele au sporit treptat, atât prin achiziții cât și prin donațiile făcute de diverse personalități și instituții de cultură.

Colecția cărților vechi românești însumează peste 10% din totalul titlurilor enumerate în monumentala Bibliografie Românească Veche. Între acestea se remarcă Poezii noo, semnată de Ion Cantacuzino, prima carte de poezie românească tipărită în România și singurul exemplar care s-a păstrat până în zilele noastre.

Pe lângă cărţi romanești vechi, Colecțiile Speciale includ multe dintre cărțile inventariate în Bibliografia Românească Modernă. Operele literare ale scriitorilor români, unele dintre ele cu autografe, diferite traduceri din literatura clasicilor antichității grecești și latine precum și multe alte rarități bibliografice se regăsesc printre volumele pe care le deținem.

Dintre cărțile străine vechi și rare, avem diverse ediții ale lucrărilor antichității grecești și romane, precum și o bună parte din cărțile importante ale lumii moderne. Printre cele mai valoroase exemplare se află câteva dintre tipăriturile elzeviriene.

O parte importantă a Colecțiilor Speciale o formează arhivele unora dintre marile personalități ieșene. Menționăm în mod special arhiva Alexandru Philippide, pentru a remarca piesa centrală a acesteia, Dicționarul tezaur al limbii române, un manuscris inedit compus din peste 12.000 foi.

Nu în ultimul rând, menționăm fototeca, o colecție ce conține fotografii ale personalităților vieții științifice și culturale ieșene, într-un număr ce depășește 1000.

Activitățile specifice din cadrul Colecțiilor Speciale au ca scop îmbogățirea, evidența, prelucrarea biblioteconomică, organizarea, conservarea, clasarea, gestionarea, comunicarea și valorificarea fondurilor Colecțiilor Speciale.

 • întocmirea documentației necesare intrării documentelor în Colecții Speciale;
 • identificarea unor surse de îmbogățire a Colecțiilor Speciale;
 • întocmirea documentației necesare intrării documentelor în Colecții Speciale;
 • întocmirea documentației necesare evaluării documentelor nou intrate;
 • evidența individuală a documentelor intrate, prin înscrierea în Registrele Inventar;
 • indexarea publicațiilor, conform normelor actuale;
 • catalogarea publicațiilor în sistem informatizat;
 • actualizarea și completarea bazelor de date;
 • gestionarea depozitului de Colecții Speciale;
 • supravegherea asigurării condițiilor de conservare și siguranță pentru bunurile din Colecții Speciale;
 • întocmirea documentației necesare clasării în patrimoniul cultural naţional a bunurilor de valoare aflate în Colecțiile Speciale: fișe analitice de evidenţă, cereri de clasare, referate de necesitate pentru expertiza de specialitate;
 • gestionarea documentelor aferente bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional: fișe analitice de evidența, certificate de clasare;
 • acordarea de informații bibliografice;
 • efectuarea de împrumuturi;
 • întocmirea dărilor de seamă și a rapoartelor informative cu privire la Colecțiile Speciale.