Colecţii

Colecţiile bibliotecii s-au organizat şi dezvoltat permanent prin achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, transfer, sponsorizări, multiplicări, digitizări şi sunt formate din următoarele categorii de documente: cărţi, publicaţii seriale, manuscrise, fotografii, documente arhivistice, grafice, audiovizuale şi electronice. În prezent, acestea depăşesc 283.000 de unităţi bibliografice. Colecţiile sunt grupate după cum urmează:

  • Colecţiile Speciale, ce cuprind aproape 11.000 de documente: cărţi vechi şi rare, româneşti şi străine, fotografii, manuscrise şi alte documente arhivistice;
  • Cartea Curentă, ce înglobează cărţi din toate domeniile ştiinţifice si culturale, dintre acestea peste 30.000 fiind dispuse în sala de lectură a bibliotecii;
  • Publicaţiile Periodice, care însumează 2.800 de titluri cu zeci de mii de exemplare.