Colecţii

 

Colecțiile bibliotecii s-au organizat și dezvoltat permanent prin achiziții, donații, schimb interbibliotecar naţional și internaţional, transfer, sponsorizări, multiplicări, digitalizări și sunt formate din următoarele categorii de documente: cărţi, publicații seriale, manuscrise, fotografii, documente arhivistice, grafice, audiovizuale și electronice. În prezent, acestea depășesc 290.000 de unități bibliografice. Colecțiile sunt grupate după cum urmează:

      • Colecțiile Speciale, ce cuprind peste 11.800 de documente: cărţi vechi și rare, românești și străine, fotografii, manuscrise și alte documente arhivistice;
      • Cartea Curentă, ce înglobează cărţi din toate domeniile științifice și culturale, dintre acestea peste 40.000 fiind dispuse în sala de lectură a bibliotecii;
      • Publicațiile Periodice, care însumează 2.800 de titluri cu zeci de mii de exemplare.