Informatizare

Compartimentul Informatizare

Date succinte

1995 – primele calculatoare au intrat în Bibliotecă, ca urmare a unui proiect de informatizare prin Fundaţia Soros.

        – s-a început crearea primei baze de date utilizând programul gratuit CDS/ISIS DOS de la UNESCO

1996 – s-a realizat un program propriu LOAN pentru evidenţa împrumuturilor

2003 – s-a trecut la versiunea pentru Windows a programului CDS/ISIS, numit WinISIS.

2010 – ca urmare a derulării Proiectului POSDRU/89/1.5/S/56815 „Societatea Bazată pe Cunoaştere, cercetări, dezbateri, perspective”, Biblioteca a beneficiat de:

  • 10 calculatoare, Windows 7.
  • un Server IBM, Red Hat Enterprise Linux.
  • sistemul Integrat de Bibliotecă, ALEPH500 v.18.01, furnizat de ASSIST Computers, Suceava, România (sub egida Ex-LH din Budapesta, subsidiară a firmei Ex-Libris, Israel) cuprinzând 5 module (Catalogare, Achiziţie, Circulaţie, Împrumut ILL, Admin), WebOPAC, ADAM, GUI staff şi licenţă pentru RFID.

         – s-a realizat conversia bazelor de date WinISIS ale Bibliotecii Filialei şi ale Bibliotecii Institutului de Arheologie în noul sistem integrat de biblioteca ALEPH500.

         – s-a reunit la nivel digital Biblioteca Filialei cu Bibliotecile Institutelor de Cercetare: Biblioteca Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Biblioteca Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Biblioteca Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”şi Biblioteca Institutului de Arheologie, formând astfel un singur catalog WebOPAC.

          – s-a introdus în RoLineST – Romanian Library Network Science & Technology –  catalogul WebOPAC

2011 – s-a achiziţionat o multifuncţională Xerox WorkCentre 5222

         – s-a realizat rețeaua wireless la Internet pentru Sala de Lectură.

2012 – s-a achiziţionat un nume de domeniu acadiasi.ro

          – s-a creat pentru promovare un cont Facebook, https://www.facebook.com/bibliotecaacademiei.romaneiasi

         – s-a lansat oficial site-ul bibliotecii, www.bib.acadiasi.ro, cu acces la catalogul WebOPAC ALEPH din pagina web a bibliotecii.

2013 – s-a achiziţionat echipamentul de barcodare (imprimantă GK420t, cititoare şi etichete)

         – s-a început aplicarea etichetei de cod de bare pe publicaţii, atât la filială cât şi la bibliotecile institutelor.

         – s-a trecut la versiunea 20.1 a ALEPH500.

Compartimentul de Informatizare configurează, administrează şi gestionează întregului sistem informatic al bibliotecii, din punct de vedere hardware şi software.

  • Asigurarea funcţionării optime a Sistemului Integrat de Bibliotecă ALEPH500 v.20.01 cu cele 15 licenţe GUI staff şi a catalogul WebOPAC pentru Filială şi Bibliotecile Institutelor de Cercetare.
  • Dezvoltarea, organizarea şi asigurarea
  • Intocmirea instrucţiunilor de lucru pentru utilizarea programul ALEPH500 (catalogare, achiziţii, aplicarea etichetelor cu cod de bare, circulaţie, servicii)
  • Printarea şi evidenţa etichetelor cu cod de bare
  • Dezvoltarea, administrarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului www al bibliotecii
  • Asigurarea reţelelor informatice locale de comunicare internă şi a rețelei Wireless

Elaborarea, împlementarea şi configurarea aplicaţiilor locale (GUI, programe de editare, softuri educaţionale) şi asigurarea asistenţei  IT în funcţie de cerinţe, necesităţi şi tendinţe, pentru o reţea de 17 calculatoare, 2 laptopuri, 4 multimuncţionale, 1 scaner color A4, o imprimantă cod bar, un videoproiector.

Propune achiziţii de echipamente informatice şi soft pentru întreaga bibliotecă.

Realizarea materialelor promoţionale.

Întocmirea datelor statistice, interogarea bazelor de date în vederea printării documentelor de bibliotecă.