Istoric

Biblioteca Academiei Române – Iaşi a fost organizată în anul 1949, la puţin timp după înfiinţarea Filialei Iaşi a Academie Române. Şi-a început activitatea în clădirea fostei Academii Mihăilene.

      Primele colecţii s-au constituit din cărţi şi periodice primite de la Biblioteca Academiei din Bucureşti. Acestora li se vor adăuga de-a lungul anilor publicaţii achiziţionate din fonduri bugetare, donaţii, alte transferuri de la Biblioteca Academiei şi publicaţii  intrate prin schimb intern şi internaţional.

Insuficienţa spaţiului de depozitare a dus la reorganizarea bibliotecii în anul 1957, prin constituirea de biblioteci subordonate la fiecare institut de cercetare al Filialei.

       În anul 1963, ca urmare a demolării clădirii fostei Academii Mihăilene, Filiala Iaşi a Academiei Române s-a mutat în localul vechii Universităţi, actuala clădire a Universităţii de Medicină şi Farmacie, unde Biblioteca beneficia de un spaţiu mai generos.

      Un moment important în istoria Bibliotecii Academiei Române – Iaşi a fost anul 1970, când, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri, s-a decis ca institutele de cercetare ale Academiei Române să treacă în subordinea Ministerului Învăţământului, a Academiei de Ştiinţe Sociale şi a Academiei de Ştiinţe Medicale, împreună cu toate bunurile lor mobile şi imobile, inclusiv bibliotecile. Fondul de publicaţii al bibliotecilor de institut a fost predat institutelor aferente, ceea ce a însemnat o modificare majoră a structurii bibliotecii academice ieşene.

       În anul 1975, Filiala Iaşi a Academiei Române a decis construirea unui nou sediu pentru Bibliotecă, la intersecţia străzii General Berthelot cu bulevardul 23 August (actual Carol I). Construcţia s-a terminat în 1982, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Elias. Noul sediu al Bibliotecii Filialei, cu spaţiul său elegant, a permis o abordare modernă a serviciilor de bibliotecă.

      Schimbările survenite după anul 1990 au făcut ca fostele institute de cercetare ale Academiei să revină în subordinea ei. În privinţa bibliotecilor, acestea au rămas să funcţioneze ca unităţi ale institutelor. Cu toate acestea, o reîntregire a fondurilor de publicaţii a fost posibilă prin informatizarea bibiotecii, în cadrul catalogului on-line