Istoric

Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române a fost organizată în anul 1949, la puțin timp după înființarea Filialei Iași a Academie Române. Şi-a început activitatea în clădirea fostei Academii Mihăilene.

Primele colecții s-au constituit din cărţi și periodice primite de la Biblioteca Academiei din București. Acestora li se vor adăuga de-a lungul anilor publicații achiziționate din fonduri bugetare, donații, alte transferuri de la Biblioteca Academiei și publicații intrate prin schimb intern și internaţional.

Insuficiența spațiului de depozitare a dus la reorganizarea bibliotecii în anul 1957, prin constituirea de biblioteci subordonate la fiecare institut de cercetare al Filialei.

În anul 1963, ca urmare a demolării clădirii fostei Academii Mihăilene, Filiala Iași a Academiei Române s-a mutat în localul vechii Universități, actuala clădire a Universității de Medicină și Farmacie, unde Biblioteca beneficia de un spațiu mai generos.

Un moment important în istoria Bibliotecii Filialei Iași a Academiei Române a fost anul 1970, când, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, s-a decis ca institutele de cercetare ale Academiei Române să treacă în subordinea Ministerului Învățământului, a Academiei de Științe Sociale și a Academiei de Științe Medicale, împreună cu toate bunurile lor mobile și imobile, inclusiv bibliotecile. Fondul de publicații al bibliotecilor de institut a fost predat institutelor aferente, ceea ce a însemnat o modificare majoră a structurii bibliotecii academice ieșene.

În anul 1975, Filiala Iași a Academiei Române a decis construirea unui nou sediu pentru Bibliotecă, la intersecția străzii General Berthelot cu bulevardul 23 August (actual Carol I). Construcția s-a terminat în 1982, cu sprijinul financiar al Fundației Elias. Noul sediu al Bibliotecii Filialei Iași a Academiei Române, cu spațiul său elegant, a permis o abordare modernă a serviciilor de bibliotecă.

Schimbările survenite după anul 1990 au făcut ca fostele institute de cercetare ale Academiei să revină în subordinea ei. În privința bibliotecilor, acestea au rămas să funcționeze ca unități ale institutelor. Cu toate acestea, o reîntregire a fondurilor de publicații a fost posibilă prin informatizarea bibliotecii, în cadrul catalogului on-line