Permise

Categorii de utilizatori:

Utilizatori specifici:

              Academicieni, cercetători, angajaţi ai Filialei şi ai institutelor care fac parte din reţeaua Academiei Române (inclusiv pensionari);

Utilizatori nespecifici:

  1. cadre didactice universitare;
  2. doctoranzi;
  3. studenţi şi masteranzi din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular din Iaşi, studenţi străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale;
  4. licenţiaţi salariaţi, cu domiciliu stabil în Iaşi (permis pentru împrumut acasă);
  5. licenţiaţi fără domiciliu stabil în Iaşi (permis pentru împrumut la sala de lectură).

Tipuri de premise:

  • pentru împrumut acasă, care se pot elibera utilizatorilor cu domiciliul stabil şi locul de muncă în Iaşi;
  • pentru împrumut la sala de lectură, care se pot elibera celorlalte categorii de utilizatori.

Acte necesare obţinerii permisului:

  • buletin/carte de identitate;
  • legitimaţie/adeverinţă de salariat, cupon de pensie sau adeverinţă/carnet de student (după caz);
  • fotografie tip carte de identitate.