Personal

Şef Serviciu Bibliotecă Mariana Ignat mignat@bib.acadiasi.ro
Sector Relaţii cu Publicul Cristina Rusu cristina.rusu@bib.acadiasi.ro
Sector Carte Curentă Gheorghina Virginia Costea
Laura Mocanu
Elena Niculae-Grigorescu
Cristina Cornelia Olănuţă
Ioana Ţicău
gina.costea@bib.acadiasi.ro
laura.mocanu@bib.acadiasi.ro
elena.grigorescu@bib.acadiasi.ro
cristina.olanuta@bib.acadiasi.ro
ioana.ticau@bib.acadiasi.ro
Sector Periodice Daniela Simona Schreiner
Liliana Pînzariu
dana.schreiner@bib.acadiasi.ro
liliana.pinzariu@bib.acadiasi.ro
Sector Colecţii Speciale dr. Valică Mihuleac vali.mihuleac@bib.acadiasi.ro
Sector Informatizare Larisa Bîrzu larisa.birzu@bib.acadiasi.ro