Publicaţii periodice

Compartimentul de Publicaţii  Periodice al Bibliotecii Academiei Române – Filiala Iaşi a fost constituit iniţial pe baza donaţiilor făcute de Biblioteca Academiei Române din Bucureşti şi de către donatori particulari, dar şi din publicaţiile proprii elaborate de institutele de cercetare ale Academiei şi editate de Editura Academiei Române.

Fondul de periodice s-a dezvoltat ulterior prin abonamente făcute la publicaţii româneşti şi străine, achiziţii din anticariate şi librării, donaţii diverse, o contribuţie deosebit de valoroasă din punct de vedere ştiinţific având publicaţiile primite prin schimbul internaţional realizat pe baza  revistelor Cellulose Chemistry and Technology şi Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, apărute sub egida Academiei Române, Filiala Iaşi. Biblioteca deţine în prezent periodice româneşti  în proporţie de 40% şi periodice străine în proporţie de 60%.

Odată cu procesul de informatizare al bibliotecii, Compartimentul de Publicaţii Periodice s-a aliniat noilor cerinţe ale utilizatorilor, realizând baza de date a publicaţiilor periodice, care este permanent actualizată. 

Activităţi principale

1. Completarea şi dezvoltarea colecţiilor de periodice prin abonamente, donaţii, schimb intern şi internaţional.

 • Întreţinerea corespondenţei cu partenerii de la schimb internaţional şi alte instituţii în vederea completării retrospective a colecţiilor

2. Evidenţa publicaţiilor periodice atât în sistem tradiţional cât şi în Aleph500.

 • Recepţionarea periodicelor noi şi întocmirea documentelor aferente
 • Înregistrarea publicaţiilor nou intrate în Registrul Inventar şi în modulul de achiziţie al programului Aleph 500

3. Prelucrarea publicaţiilor periodice intrate şi introducerea în baza de date

 • Realizarea descrierilor bibliografice pentru publicaţiile noi
 • Completatea şi actualizarea descrierilor existente
 • Crearea itemilor pentru publicaţiile deja înregistrare în vederea înglobării fondului vechi în catalogul on-line.

4. Prelucrarea articolelor din revistele: Memoriile Secţiilor Ştiinţifice şi Cellulose Chemistry and Technology

 • Completarea bazei de date a articolelor din periodice
 • Crearea legăturii între articole şi descrierea bibliografică a revistei
 • Indexarea conţinutul articolelor sau stabilirea cuvintelor-cheie (subiect necontrolat)

5. Conservarea colecţiilor

 • Efectuarea legăturilor de ziare, reviste şi STAS-uri  în vederea depozitării
 • Întocmirea actelor necesare pentru lucrările de legătorie
 • Aplicarea etichetei cu cod de bare pe  publicaţiilor periodice
 • Înaintarea de propuneri şi întocmiri de liste de casare pentru ziare şi reviste uzate moral sau aflate în stare de degradare

6. Deservirea utilizatorilor în sala de lectură cu publicaţii din depozitul de periodice.

7. Oferirea de informaţii cu caracter specific şi acordarea asistenţei de specialitate.