Relaţii cu Publicul şi Împrumut

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Împrumut

Acest compartiment intră în contact direct cu utilizatorii, asigurând legătura dintre colecţiile bibliotecii şi cititorii săi.

Biblioteca Academiei Române –  Filiala Iaşi  oferă utilizatorilor spre consultare întreaga colecţie de documente existentă în patrimoniu. Colecţiile şi serviciile bibliotecii sunt  accesibile  cu precădere  beneficiarilor  specifici, respectiv membrilor şi angajaţilor Filialei Iaşi a Academiei Române.

Comunicarea colecţiilor bibliotecii se realizează prin consultare în sălile de lectură, prin împrumut la domiciliu şi împrumut interbibliotecar.

Consultarea colecţiilor din bibliotecă şi din sala de lectură se realizează  pe baza unei legitimaţii (Permis de intrare), legitimaţie care se eliberează gratuit şi se vizează pe an calendaristic.

Solicitarea publicaţiilor se poate face în mai multe locaţii: 

 • Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Împrumut pentru cărţile aflate în depozite
 • Sala de lectură pentru cărţile a căror cotă îndică acest lucru şi pentru periodice
 • Compartimentul Colecţii speciale

Activităţile specifice Compartimentului Relaţii cu publicul şi Împrumut privesc comunicarea cu utilizatorii, comunicarea şi conservarea colecţiilor aflate în depozitele bibliotecii.

 • Înscrierea şi evidenţa cititorilor;
 • Întocmirea şi gestionarea bazei de date a cititorilor;
 • Eliberarea şi vizarea permiselor de cititor;
 • Evidenţa necesarului de permise de intrare;
 • Realizarea împrumutului la sala de lectură sau la domiciliu;
 • Evidenţa pe calculator a împrumuturilor şi restituirilor;
 • Catalogarea sumară a cărţilor din depozit care au fost împrumutate şi care nu sunt introduse în baza de date;
 • Avizarea cititorilor restanţieri;
 • Recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate;
 • Întocmirea proceselor verbale pentru recuperarea documentelor pierdute, distruse sau deteriorate de utilizatori;
 • Realizarea împrumutului interbibliotecar;
 • Preluarea şi predarea pe bază de proces verbal a publicaţiilor în procesul de prelucrare;
 • Introducerea în registrele topografice a cărţilor noi;
 • Aranjarea cărţilor în depozit;
 • Verificarea condiţiilor de conservare şi depozitare corecte a fondului de carte;
 • Întocmirea listelor cărţilor propuse pentru legătorie, casări, transfer, expoziţii etc.;
 • Verificarea permanentă a integrităţii fondului de carte;
 • Organizarea expoziţiilor de carte în vederea promovării fondului de publicaţii;
 • Întocmirea listelor bibliografice pentru expoziţii.