Servicii

 • acces la fondurile de publicaţii ale Bibliotecii;
 • acces la cataloagele tradiţionale şi on-line pentru toate tipurile de documente;
 • acces la Internet, de la calculatoarele aflate în Sala de Lectură;
 • acces la bazele de date bibliografice interne şi ale altor biblioteci;
 • asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi la consultarea bazelor de date;
 • formarea utilizatorilor în tehnicile de regăsire a informaţiilor;
 • referinţe prin e-mail;
 • acces direct şi indirect la publicaţii în Sala de lectură;
 • împrumut de publicaţii la domiciliu;
 • împrumut interbibliotecar;
 • posibilitatea utilizării laptop-urilor personale în Sala de Lectură;
 • vizitarea Bibliotecii în grupuri organizate;
 • folosirea Sălii de Lectură pentru lansări de carte şi manifestări ştiinţifice.