Statut

Biblioteca Academiei Române – Iaşi este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, face parte din structura Bibliotecii Academiei Române, având statut de bibliotecă naţională şi funcţionează în subordinea Academiei Române – Filiala Iaşi.

Biblioteca Academiei Române – Iaşi este investită cu misiunea de a susţine dezvoltarea cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, de a organiza, prezerva, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris, de a promova valorile culturale. Împreună cu bibliotecile institutelor de cercetare din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, contribuie la procesul de informare, documentare şi cercetare ştiinţifică, la protejarea patrimoniului naţional scris, la organizarea manifestărilor şi evenimentelor academice, la dezvoltarea sistemului informaţional naţional.