Statut

Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, care funcționează ca o unitate în subordinea Academiei Române – Filiala Iași, potrivit Legii Academiei Române nr. 752/2001, a Statutului Academiei Române și a Legii Bibliotecilor nr. 334/2002.

Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române este investită cu misiunea de a susține dezvoltarea cunoașterii și cercetării științifice, de a organiza, prezerva, valorifica și dezvolta patrimoniul naţional scris, de a promova valorile culturale. Împreună cu bibliotecile institutelor de cercetare din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, contribuie la procesul de informare, documentare și cercetare științifica, la protejarea patrimoniului naţional scris, la organizarea manifestărilor științifice și evenimentelor academice, la dezvoltarea sistemului informaţional naţional.