Ce reguli trebuie să respect în Bibliotecă?

Accesul în Sala de Lectură se face numai pe baza Permisului de intrare vizat pe anul în curs. Utilizatorii trebuie să semneze condica de prezenţă la intrarea în Sala de Lectură. 

Cărţile personale trebuie declarate la intrarea în Sala de Lectură.

Este interzisă scoaterea în exterior a publicaţiilor împrumutate la Sala de Lectură. Sustragerea de publicaţii se pedepseşte penal.

Este interzis să se sublinieze sau să se facă adnotări pe publicaţiile împrumutate.

Este interzisă extragerea fişelor din cataloagele tradiţionale şi deteriorarea acestora.

Utilizatorii Bibliotecii Academiei Române – Iaşi trebuie să aibă o ţinută decentă, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în incinta şi în perimetrul bibliotecii, să utilizeze în mod corespunzător mobilierul şi celelalte bunuri ale bibliotecii, să aibă un comportament civilizat faţă de angajaţii bibliotecii şi faţă de ceilalţi utilizatori.

Sunt interzise introducerea şi consumarea alimentelor şi băuturilor în Sala de Lectură.

În Sala de Lectură trebuie menţinută liniştea. Folosirea oricărui echipament care poate deranja pe ceilalţi cititori este interzisă. Telefoanele mobile trebuie închise la intrarea în Sala de Lectură.

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Please follow and like us:
error
fb-share-icon